• نایسین

این ماده  تولید شده توسط گونه های مختلفی از لاکتوکوکوس لاکتیس، به زیر گروهی از باکتریوسیدها تعلق دارد. غشا سیتوپلاسمی هدف اصلی برای عمل نایسین است که عملکرد آن با ایجاد منفذ صورت میگیرد. نایسینها از طریق بر هم کنش با ترکیبات فسفولیپیدی غشا سیتوپلاسمی توسط پیوند های یونی عمل میکنند. حساسیت باکتریهای گرم منفی در مقابل نایسین محدود است که ناشی از دیواره سلولی غیر نفوذ پذیر نسبت به آن است.  اثر نایسین بر اسپورها شدیدتر از سلولهای رویشی است و مراحل اولیه جوانه زنی را کنترل میکند.

نوشتن نظر

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب

نایسین

  • 0 تومان

  • قیمت بدون مالیات: 0 تومان